De meest gangbare methode is het egaliseren door diepploegen: hierbij wordt eerst het hogere gedeelte van het perceel zodanig geploegd, dat de bouwvoor op nieuwe maaiveldhoogte komt te liggen met daarbovenop precies die hoeveelheid ondergrond, die op dat gedeelte te veel is. Het teveel aan ondergrond wordt dan naar het lagere gedeelte verplaatst, waarna hier de bouwvoor door een speciale ploeg weer bovenop wordt gelegd. Als laatste wordt het geheel in een strak profiel gekilverd.

Al deze werkgangen worden nauwkeurig geregeld door een volgens de werktekening ingesteld lasersysteem; hetgeen garant staat voor een perfecte maatvoering en behoud van de bovengrond.

In sommige gevallen kan zwaar-egalisatie anders moeten worden uitgevoerd. Hierbij wordt eerst de bovengrond opzij gezet welke, na egaliseren van de ondergrond, weer gelijkmatig wordt verdeeld en vlak geschoven.

Klik hieronder voor een demonstratie.