Voordelen van dit gepatenteerd Emonds-systeem zijn:

  • Vormt geen obstakel in de sloot of op het land omdat het hele systeem in het talud van de sloot wordtverwerkt;
  • Omdat de hoogte traploos verstelbaar is kan men het waterpeil in het land nauwkeurig opstuwen;
  • Omdat de voorkant van het systeem open is, kost het nauwelijks moeite om de peilbuis in een andere stand te verplaatsen.
  • Ook kan iedereen dan zien wat voor waterpeil wordt aangehouden. Klik hieronder voor een demonstratie.

 

Klik hieronder voor een demonstratie.

Vooral voor bedrijven met duurzame gewassen is het heel belangrijk om het waterpeil te kunnen reguleren, omdat door slechte weersomstandigheden geen afvoermogelijkheden zijn vanwege het vollopen van de sloten. Daardoor wordt de waterstand in de sloten erg hoog. Er is daarom op de peilbuis een V-deel gemonteerd waarop men een bronneringspomp aan kan sluiten. Hierdoor is het mogelijk om ± 4 hectare in 24 uur droog te zuigen zodat de grond weer berijdbaar is voor machines.

De peilbuis kan ook uitgevoerd worden met eindklep tegen ongedierte of ongewenst vuil.

Voor meer informatie download onze folder: Folder peilgestuurd drainage Emonds systeem.pdf (647 KB)