Door onderbemaling wordt het waterpeil in een gebied kunstmatig verlaagd. Het water wordt uit de sloot of vaart van het onderbemalingsgebied gepompt naar een hogergelegen afvoersloot of -vaart. Drainagebuizen zorgen ervoor dat het water van het land in de te bemalen sloot komt.

Indien onderbemaling noodzakelijk zou blijken, dan kunnen wij ook dit in zijn totaliteit verzorgen.

 

Hieronder foto’s van een pomp in combinatie met het Emonds peilgestuurd drainage systeem: