Draineren is in de landbouw al jaren een begrip voor het afvoeren van overtollig water. Drainage betekent het beheersbaar maken van de waterhuishouding, wat in feite de grondwaterstand is. Een goed drainagesysteem zorgt er dan ook voor dat de grond het gehele jaar goed bewerkbaar blijft.

Deskundige aanleg en een goede materiaalkeuze zijn derhalve de eerste voorwaarden om een optimale afwatering te verwezenlijken. Het aloude gezegde “bezint eer ge begint” geldt zeker voor uw drainageplan. Een belangrijke rol spelen de waterstand in de afvoersloten en de opbouw van grondlagen. Alle criteria worden vooraf door ons vakkundig uitgemeten en onderzocht: drainage moet op de eerste plaats technisch mogelijk zijn.

Wij draineren sleufloos met een zogenaamde V-ploeg.

De grondsoort, waarin gedraineerd wordt, is mede bepalend voor de keuze van het omhullingmateriaal; doch alleen het beste is goed genoeg voor uw kostbare drainagewerk. Reden waarom wij uitsluitend KOMO-gekeurde materialen verwerken: dus zowel buis als omhulling met KOMO-certificaat.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij onze clienten goed adviseren bij de aanleg van drainage. Daarvoor is het erg belangrijk om eerst metingen en boringen te doen en aan de hand daarvan het juiste systeem te bepalen. Er zijn verschillende manieren mogelijk, zoals:

  • Normale drainage via eindbuis in de sloot;
  • Een gesloten drainagesysteem, wat door middel van bronneringspompen wordt leeggezogen;
  • Normaal drainagesysteem dat door middel van onderbemaling in werking wordt gehouden door het waterpeil in de sloot weg te pompen
  • Peilgestuurde drainage

Ook voor reiniging en onderhoud aan het drainagesysteem kun u bij ons terecht.

Graag geven wij advies en voorlichting en brengen u vrijblijvend een offerte uit.