Onder egaliseren verstaat men: het wegwerken van hoogteverschillen; doch een letterlijke uitvoering van dit begrip kon voor uw kostbare grond wel eens verkeerd uitpakken. Egaliseren van cultuurgrond is puur specialistisch werk, waarbij gedegen vakkennis en aangepaste machines onontbeerlijk zijn.

Een goed opgezet egalisatiewerk begint met een fundamenteel plan, waarin alle facetten verwerkt en afgewogen zijn. Aan de hand van een uitgebreide hoogtemeting worden, steeds in nauw overleg met de opdrachtgever, het gewenste profiel vastgelegd, eventuele aanpassingen van de waterlossing besproken en de te volgen werkwijze bepaald.